Κάνε τη Διαφορά

Αλλάζουμε τους

κανόνες του παιχνιδιού

Κάποια από τις παρακάτω υπηρεσίες μπορεί να κάνει τη διαφορά και στη δίκη σας επιχείρηση.

Στρατηγική

Το σημαντικότερο κομμάτι της οικονομικής διεύθυνσης είναι να υποστηρίξει την ομάδα λήψεως αποφάσεων να σχεδιάσει σωστά τις κινήσεις της. Η στρατηγική υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, και προκειμένου να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χρειάζεται να έχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και την χαρτογράφηση της αγοράς. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο βασίζονται στην στρατηγική για να πιάσουν τους στόχους που ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τέτοιο σχέδιο, χρειάζονται ακόμα πιο συγκεκριμένη στρατηγική για να διατηρούν πορεία ανάπτυξης.

Λογιστικές Yπηρεσίες

Το λογιστήριο μιας επιχείρησης αποτελεί την ατμομηχανή του τραίνου. Σωστή αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας στα βιβλία μια εταιρείας, δίνει ακριβείς πληροφορίες της κατάστασης και «σέρνει» στο σωστό μονοπάτι την διοίκηση. Από τις σωστές λογιστικές πληροφορίες πηγάζουν οι σωστές στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες κάνουν τη διαφορά στην πορεία των επιχειρήσεων.

Reporting

To reporting είναι μια από τις πιο σημαντικές ανάγκες που καταγράφονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κανένας επιχειρηματίας, κανένας διαχειριστής, κανένας σύμβουλός και κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί με ασφάλεια να εκφέρει άποψη αν δεν έχει τη δέουσα πληροφόρηση. Το reporting είναι μια υπηρεσία θεμελιώδους αξίας που μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά στην αξία των στελεχών.

Δημόσιες Σχέσεις

Όλες οι επιχειρήσεις πλέον δραστηριοποιούνται σε ένα συνδεδεμένο κόσμο. Η θέση κάθε επιχείρησης στην αγορά δεν είναι πάντα αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής της θέσης. Οι σχέσεις και οι προσωπικές επαφές έχουν πάντα ιδιαίτερο ρόλο. Μπορούν πολλές φορές να δώσουν λύσεις που τα οικονομικά μοντέλα δεν μπορούν. Είναι κρίσιμό για μια επιχείρηση να μπορεί με το κατάλληλο τρόπο να επενδύει στη δημόσιο εικόνα της και να την γνωρίζουν όλοι οι παίκτες της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση είναι σαν μην ενδιαφέρει κανέναν η δραστηριότητά της και αυτό σταδιακά απομειώνει την αξία της.

Τήρηση Βιβλίων

Πιστοί στις αξίες του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία της τήρησης και ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας και την μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.

Λογιστική Εταιρειών

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής υποστήριξης σε εταιρείες όλων των μεγεθών, Β και Γ κατηγορίας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής και φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να είναι συνέχεια κατάλληλα ενημερωμένοι ώστε να ανταποκρίνονται και στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κοστολόγηση

Είναι αρκετά περιορισμένος ο κατάλογος των επιχειρήσεων που εφαρμόζει ένα κοστολογικό μοντέλο στη λειτουργία του. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην γνωρίζει ποτέ η διοίκηση αν η τιμολογιακή πολιτική είναι σωστή και κατά συνέπεια κάθε μελέτη και κάθε πρόβλεψη να μην βασίζεται σε αποδεδειγμένα στοιχεία. Είτε πρόκειται για εμπορικές εταιρείες είτε για εταιρείες παροχής υπηρεσιών, η κοστολόγηση είναι πλέον μια απολύτως απαραίτητη υπηρεσία η οποία απαιτεί ακρίβεια και επαγγελματική προσέγγιση.

Μισθοδοσία

Η εργατική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά της. ΟΙ λύσεις που προσφέρουμε βασίζονται σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και απευθύνονται σε επιχειρήσεις έως 20 εργαζομένους. Ο αριθμός αυτός είναι το όριο πέραν του οποίου κρίνεται απαραίτητή η δημιουργία τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού εντός της επιχείρησης. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με την επιχείρηση για τη στελέχωση του τμήματος αυτού και την επίβλεψής του υπολογισμού της μισθοδοσίας.

Φορολογία Εταιρειών

Ο φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων είναι πλέον ένα πολυσύνθετο θέμα που συχνά πρέπει να λάβει υπόψιν του και ειδικά θέματα φορολογίας κεφαλαίου, θέματα φορολογικής κατοικίας των μετόχων κα. Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός δικτύου συνεργατών μας από όλο τον κόσμο για τον βέλτιστο φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής τους.

Γραμματειακή Υποστήριξη & Φορολογική Έδρα

Αναλαμβάνουμε τη γραμματειακή υποστήριξη της επιχείρησής σας στο κομμάτι των νομιμοποιητικών εγγράφων και της σχέσης της επιχείρησής με Δημοσίους φορείς και Αρχές. Επίσης μπορούμε να φιλοξενήσουμε την φορολογική έδρα της επιχείρησής σας σε συνδυασμό πάντα με κάποια από τις υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Δημιουργία Εταιρειών

Η δημιουργία μιας εταιρείας εκτός από το τεχνοκρατικό της χαρακτήρα έχει και ανάγκη για υπηρεσίες συμβουλευτικής φύσεως κατά την πρώτη εγκατάσταση οι οποίες πολύ συχνά αποδεικνύονται σωτήριες σε μεταγενέστερες μεταβολές ή καταστάσεις κρίσεων.

Υπηρεσίες Δικτύωσης Επιχειρήσεων

Η θέση της επιχείρησής σας στην ευρύτερη αγορά είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει τόσο με την λειτουργία της άλλα και με την γενικότερη αξία της. Εμείς αναλαμβάνουμε με ένα δίκτυο στενών συνεργατών μας να φροντίσουμε την δημόσια εικόνα σας, να επέμβουμε σε θέματα μάρκετινγκ αλλά και το σημαντικότερο να κτίσουμε σχέσεις και συνέργιες με σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη της εταιρείας (χρηματοδοτήσεις, εξαγορές, συνεργασίες κτλ).

Συμβουλευτική για χρηματοδότηση έργων

Η χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου έργου έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τις λοιπές χρηματοδοτικές προσπάθειες. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να προσφέρει πιθανές λύσεις σε μια τέτοια προσπάθεια με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται σχετικές συνθήκες. Η κάθε περίπτωση χρηματοδότησης ενός έργου είναι μοναδική και δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Αναλύουμε τα δεδομένα ενός έργου πολύ αναλυτικά και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματά του με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις για την χρηματοδότησή του.

Διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών Δημοσίου

Το πρόγραμμα Taxis4U είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και τους προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο σε πολύ προνομιακή τιμή. Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και έχει ετήσιο κόστος. Υποστηρίζει ένα τεράστιο φάσμα υποχρεώσεων που μπορεί να έχει ένα φυσικό πρόσωπο προς το Δημόσιο και αποδεσμεύει τον πολίτη από πολύπλοκες διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες www.taxis4u.gr

Σχεδιασμός για δημιουργία επιχειρήσεων

Έχετε μια ωραία ιδέα; Δυστυχώς αυτό δεν είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι μακρύς ο δρόμος ώστε μια ιδέα να μεταλλαχθεί σε ένα βιώσιμο και κερδοφόρο επιχειρηματικό σχέδιο. Εμπιστευτείτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να γλυτώσετε χρόνο και χρήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Υπηρεσίες σε αλλοδαπούς ιδιώτες

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε πολίτες εκτός Ελληνικής Επικράτειας οι οποίοι έχουν σκοπό είτε να επενδύσουν είτε να μετοικήσουν στην Ελλάδα. Aποτελεί one-stop-shop καλύπτοντας όλο το εύρος υπηρεσιών που χρειάζεται ένα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε άμεση συνεργασία με μια από τις βασικότερες τράπεζες στην Ελλάδα.